MONITA SECRETA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Forside
 Tip en ven  Udskriv siden

 

Kapitel 1

 

Hvorledes Ordenen skal forholde sig, når den slår sig ned et nyt sted


1. Det vil bidrage betydeligt til at vinde stedets beboere at forklare, hvad der er Ordenens formål, således som det foreskrives af reglerne. Heri hedder det, at Ordenen af al evne skal søge at fremme såvel næstens som sit eget vel. Man skal derfor kunne påtage sig den laveste gerning på hospitalerne, man skal besøge fattige og bedrøvede såvel som fanger, man skal beredvilligt og upartisk høre skriftemål, for at de af egnens beboere, der har noget at sige, ved synet af denne uvante barmhjertighed mod alle og alt det nye kan komme til at elske og beundre vore folk.


2. Alle skal være betænkte på beskedent og samvittighedsfuldt at skaffe sig mulighed for at virke for Ordenen. Alle skal gøre sig umage for at vinde både de gejstlige og verdslige personer, hvis støtte man trænger til, men især de gejstliges.


3. Man skal også besøge fjernere liggende steder. Her kan man modtage almisser, om de også er nok så små, efter at have fremført, hvor fattige vi er. Derpå skal man give almisserne til andre fattige til opbyggelse for dem, der endnu ikke kender Ordenen, så de kan blive så meget desto mere gavmilde mod os.

 

4. Alle skal synes besjælede af den samme ånd, og for at ensartethed - trods den store forskel, der er i karaktererne - kan støtte den enkelte, skal alle anlægge sig den samme ydre optræden. Hvem der handler anderledes, skal udvises som ubrugelig og skadelig.


5. I begyndelsen skal vore folk vogte sig for at købe grunde, men når de køber sådanne, fordi de ligger gunstigt for os, skal det ske i gode og fortrolige venners navn. For at vor fattigdom kan træde desto tydeligere frem, skal de godser, som ligger nær de steder, hvor vi har kollegier, af provinsforstanderne tildeles fjerntliggende kollegier. Følgen heraf vil være, at hverken fyrster eller myndigheder nogen sinde kan vide rigtig besked med Ordenens indtægter.


6. Vore folk skal, når de har til hensigt at grundlægge et blivende kollegium, kun drage til de rige byer; thi det er Ordenens formål at efterligne Kristus, vor Frelser, og han opholdt sig hovedsageligt i Jerusalem og besøgte kun på gennemrejse andre, mindre vigtige steder.


7. De største summer skal man altid søge at få afpresset enkerne, idet man atter og atter indprenter dem vor store trang.


8. I hver enkelt provins skal kun provinsforstanderen nøje kende indkomsternes størrelse. Men hvad skatkammeret i Rom indeholder, skal være en dyb, hellig hemmelighed.


9. Vore folk skal prædike og overalt i deres samtaler udtale, at de er kommet for at undervise ungdommen og for at hjælpe folk, at de gør det alt sammen gratis og uden persons anseelse, samt at de ikke er til byrde for samfundet som de andre gejstlige ordener.