MONITA SECRETA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Forside
 Tip en ven  Udskriv siden

 

Kapitel 5


Hvorledes man skal forholde sig til andre ordensgejstlige, som inden for Kirken har de samme funktioner som vi.


1. Denne klasse mennesker må tåles med overbærenhed; imidlertid skal man, når tid er, forklare og tydeliggøre fyrsterne og de personer, der har nogen anseelse og på en eller anden måde er os hengivne, at vor Orden er den mest fuldkomne af alle ordener, når man lige ser bort fra sangen og den overordentlige strenghed i levevis og klædedragt, og at vor Orden, selv om andre ordener har et eller andet fortrin, dog stråler i et endnu klarere lys i Guds hellige Kirke.


2. Man skal efterforske og notere sig andre gejstliges fejl. Man skal først klogeligt og i reglen i en beklagende tone blotlægge dem og udbrede dem over for trofaste venner og derpå påpege, at de på en mindre heldig måde opfylder deres forpligtelser i de funktioner, hvori de konkurrerer med os.


3. Man skal gå frem med større kraft mod dem, der for at undervise ungdommen vil oprette skoler på steder, hvor vore folk allerede har ansete og nyttige skoler. Man skal da påvise over for fyrsterne og øvrigheden, at sådanne personer bringer forvirring og uro i staten, hvis der ikke bliver lagt dem hindringer i vejen. Denne forvirring vil netop udgå fra ungdommen, når den bliver undervist efter forskellige principper. Kort sagt: der behøves ikke andre end vor Orden til at opdrage ungdommen. Hvis nu disse gejstlige skulle være i besiddelse af pavelige skrivelser eller have anbefalinger fra kardinaler at støtte sig til, skal vore folk modvirke dem med fyrsternes og stormændenes hjælp. Sidstnævnte skal underrette paven om Ordenens store fortjenester og påvise det tilstrækkelige i en fredelig og rolig undervisning af ungdommen gennem denne. De skal også skaffe og fremlægge beviser, udfærdigede af øvrighedspersoner, om det gode forhold mellem disse og den gode undervisning.


4. Imidlertid skal vore folk gøre sig umage for at give et særligt lysende eksempel på dygtighed og lærdom ved under studierne for øjnene af stormændene, øvrigheden og folket at overhøre eleverne og desuden lade opføre skolastiske spil, der er egnede til at vække bifald.