MONITA SECRETA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Forside
 Tip en ven  Udskriv siden

 

Kapitel 15


Hvorledes man skal forholde sig over for nonnerne og de fromme kvinder


1. Skriftefædrene og præsterne skal vogte sig vel for at såre nonner eller give dem anledning til fristelse med hensyn til at handle mod deres kald. Derimod skal de snarere vinde priorinderne for sig og sørge for, at de i det mindste kan få lov til at modtage ekstraordinære skriftemål, og at de ved disse kan få lov til at holde foredrag, når de først mærker, at de er genstand for priorindernes velvilje. Thi abbedisserne og navnlig de rige og fornemme kan gøre Ordenen mange slags tjenester såvel selv som gennem deres slægt og venner, så den som følge af sit bekendtskab med de mest fremragende klostre lidt efter lidt kan nå til at blive kendt og skattet i næsten hele staten.


2. På den anden side skal vore fromme kvinder undgå et besøge nonneklostrene, for at de ikke skal finde for stort behag i den derværende levevis, og Ordenen således blive skuffet i sit håb om at komme i besiddelse af alt det gods, de ejer. De skal derimod betros til deres skriftefaders omsorg med hensyn til aflæggelsen af kyskheds- og lydighedsløftet, og det skal påvises dem, at denne levevis står i samklang med, hvad der var skik i Kirkens første dage, idet vedkommende kvinde er at ligne med lyset, der ikke bliver stillet under en skæppe, men glæder medmenneskene og gavner sjælene. Desuden skal de efter de i Evangeliet omtalte enkers eksempel øve gavmildhed af deres jordiske gods over for Kristus igennem hans brødre. Endelig skal man gøre dem opmærksomme på alt, hvad der kan vække deres uvilje mod klosterlivet. Dog skal man kun gøre dem den slags meddelelser under tavsheds segl, for at de ikke tilfældigt skal komme munkene for øre.