Velkommen
BESTILLING AF BØGER
Niccolò Machiavelli: FYRSTEN
Niccolò Machiavelli: DRØFTELSER AF LIVIUS
(DISCORSI)
Niccoló Machiavelli: KRIGSKUNSTEN
Max Stirner: DEN ENESTE OG HANS EJENDOM
Fritz Wolder:
MAGTENS MANUAL
Fritz Wolder:
KAMPEN OM KLODEN
Fritz Wolder: Således
fødtes global geopolitik - og således lever den videre
Fritz Wolder: Verden ifølge klassisk global geopolitik
Fritz Wolder: VIKINGERNE VED RUSLANDS VUGGE
Fritz Wolder:
DEN BEDSTE GUIDE TIL SKT. PETERSBORG
Carl Schmitt:
LAND OG HAV
Gustave Le Bon: MASSERNES PSYKOLOGI
La Rochefoucauld: MAKSIMER
Nietzsche - en Stirner-plagiator?
Fritz Wolder: URTE-APOTEKEREN
Amatus af Montecasino: Normannernes Historie
Fritz Wolder: Facetter af Oscar Wilde
LITTERÆRE PERLER -
La Rochefoucauld
Machiavelli
Renato Fucini
Francesco Guicciardini: RÅD OG REFLEKSIONER (Ricordi)
Cookie information

500 ÅRS JUBILÆUM

2013

 


FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli


Med Forbemærkning

til den danske oversættelse


172 sider, kr. 248,-

 

Fyrsten, som Machiavelli skrev på nogle få måneder i 1513, er efter et halvt årtusind stadig den ubestridte politiske klassiker nr. 1!

 

Om bogen... 

RÅD OG REFLEKSIONER

Af Francesco Guicciardini

 

112 sider, kr. 148,-

 

"KYNISK ITALIENER LÆST SOM KIRURG. Det er ikke hver dag, man har mulighed for at læse klartekst fra 1500-tallet. Men for 148 kr. kan du få fingre i Fritz Wolders glimrende oversættelse af Francesco Guicciardinis Råd og refleksioner og for en tid aristokratisk glemme alt om det ævl og bævl, der ellers dominerer den politiske samtale i vore dage..."

 

Mikael Jalving, Jyllands-Posten, 28. maj 2018.

 

Om bogen...
DRØFTELSER

Af Niccolò Machiavelli

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

512 sider, kr. 248,-

 
"Hvis du vil kende den moderne tid, er det genialt at kunne Machiavelli".
 
Tidl. biskop Jan Lindhardt


"Oversættelsen af foreliggende værk er baseret på en nyere kritisk italiensk udgave af Niccolòs værk. Oversætteren skal roses, fordi han har formået at bevare den flydende og elegante sprogstil, som er karakteristisk for Machiavelli, og dermed rammer Niccolòs nerve usædvanligt godt. Wolder har efter min overbevisning denne gang overgået sig selv, idet oversættelse og kommentarer yder fuld retfærdighed til dette klassiske værk…"


"Fritz Wolders fine oversættelse giver nu de fleste muligheden for denne fornyede opmærksomhed og granskning, hvorfor vi må være ham yderst taknemmelig. Han har desuden udstyret sin oversættelse med en forbemærkning, der veloplagt sætter Drøftelser på plads i forhold til Machiavellis øvrige forfatterskab og historisk-biografiske kontekst..."

 

Bogen har modtaget oversættelsesprisen fra Det Italienske Udenrigsministerium og er udgivet i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, København.

 

Om bogen... 

DEN NYE VIDENSKAB

Af Giambattista Vico

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

408 sider, kr. 198,-

 

"Der er kort sagt tale om en meget kompetent udgivelse af Vicos store værk, der som nævnt ikke er specielt lettilgængeligt, men til gengæld er et meget vigtigt bekendtskab for alle dem, der er interesseret i politisk filosofi"...

 

"Læs det i små portioner, og mere end en gang. I civilisationen tror man, at det gælder om at læse så mange bøger som muligt. I kulturen vidste man, at man hellere skulle læse én bog ti gange end ti bøger én gang. Vicos bog fortjener den behandling. Der er genoplivelse i den".

  

Bogen har modtaget oversættelsesprisen fra Det Italienske Udenrigsministerium og er udgivet i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, København.
 
Om bogen... 

KVALITETSBØGER

SIDEN 1997!

 

 

Den bedste guide til

SKT. PETERSBORG

Af Fritz Wolder

 

128 sider, kr. 198,-

 

Skt. Petersborg er en af verdens smukkeste byer med en overflod af attraktioner og har været scenen for nogle af de mest dramatiske begivenheder i Ruslands og verdens historie.

Den bedste guide til Skt. Petersborg er samtidig et panorama over mere end 300 års russisk historie fra byens grundlæggelse og frem til vores egen tid med dens tydelige tegn på, at Rusland endnu en gang går sine egne veje.

 

Om bogen... 

MASSERNES PSYKOLOGI
 Af Gustave Le Bon

 

Med Forbemærkningen:
Gustave Le Bon

og kunsten at beherske masserne 

 

184 sider, kr. 148,-

 

Læs bogen, og lær,

hvor let det er

at forføre mennesker!

 

"Anvendt på nutidens forhold giver Le Bons analyser forklaringen på, hvorfor integrationen af indvandrere fra den tredje verden, skabelsen af en europæisk union og indførelsen af et vestligt demokrati i Mellemøsten alle må betragtes som abstrakt-ideologiske eksperimenter, der er dømt til at mislykkes".


Forbemærkning (2005)

 

"Vestlige beslutningstagere, der søger at viderebringe demokrati og menneskerettigheder, samt hele det rationalistiske arvegods til ikke-vestlige kulturer bør i hvert fald nærlæse Massernes psykologi for at blive opmærksom på de mest indlysende forhindringer for deres forehavende".


"Man imponeres over den lethed, hvormed Le Bon så tidligt som i 1895 påviser, hvilke mekanismer der gjorde sig gældende i det nazistiske Tyskland. Her beskrives førernes karakteristika og deres metoder, som var det en efterkrigsskildring af Hitler. De særdeles rammende citater omkring folkeforførerne ligefrem vælter ud fra siderne..."

 

Om bogen...
DEN ENESTE
OG HANS EJENDOM
Af Max Stirner


Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

384 sider, kr. 298,-


"Bogen er udkommet på dansk med 150 års forsinkelse i en fin og fortjenstfuld oversættelse, og her kan man læse formuleringer, der foregriber Nietzsches opgør med hykleriet..."


"Den mest revolutionære bog nogensinde..."


"Et yderst åndrigt og genialt værk... han er den mest geniale og frie forfatter, jeg har kendt..." (Feuerbach)


"Den ultimative individualistisk-anarkistiske provokation…"


Om bogen... 

NIETZSCHE OG STIRNER
Af Bernd A. Laska


Læs artikel...
MONITA SECRETA


Jesuitternes hemmelige instrukser. Efter den latinske originaltekst fra 1614

 

Læs oversættelse... 

Mini-rejseguide til HELIKON's
filosofiske klassikere


Firenze, Sant'Andrea in Percussina, Bayreuth, Berlin, Moskva, Napoli


Læs artikel...

ÿ


 

ER UDKOMMET!

 

 

NORMANNERNES HISTORIE

Af Amatus af Montecassino

 

280 sider, kr. 348,-

 

Normannernes Historie af Amatus af Montecassino (skrevet ca. 1080) er en hovedkilde til normannernes ekspansion i Italien i 1000-tallet.

 

Forlaget HELIKON kan nu præsentere denne middelalderklasikker i uforkortet oversættelse, baseret på den nyeste tekstkritiske udgave af det originale manuskript.VIKINGERNE

I RUSLANDVIKINGERNE VED

RUSLANDS VUGGE 

Af Fritz Wolder


142 sider, kr. 298,-


Vikingerne i Rusland har længe savnet en samlet fremstilling af nordboernes rejser i øst og af den betydning, "arven fra Skandinavien" har haft for dannelsen af de første russiske stater. Bogen kaster lys over hidtil ukendte sider af vikingetiden og henvender sig til såvel lægfolk som fagfolk, "idet bogen trods det høje faglige niveau er nem at læse for alle". 

"En flot illustreret og læsevenlig bog, der samler op på megen faglitteratur frem til 2015".


Om bogen... 

KAMPEN OM KLODEN

 Global geopolitik
før og nu

Af Fritz Wolder

 

174 sider, kr. 148,-

 

"Der findes en række betydningsfulde geopolitiske skoler, som hver for sig behandles af Wolder. Det drejer sig først om den engelske geopolitik, hvor Sir Halford Mackinder er hovedemnet...


På rosværdig vis har Wolder gjort opmærksom på kontinuiteten i den geopolitiske videnskab. Astropolitiken, dvs. geopolitik i det ydre rum, behandles i et særskilt og vigtigt kapitel. Her er den store pionér den amerikanske professor Everett Dolman, hvis bog Astropolitik. Klassisk geopolitik i rumalderen (2002) var et gennembrud for denne nye udvikling inden for geopolitikken.

 

Wolders værk bør findes på biblioteker i hele Skandinavien. Det er et standardværk om geopolitikens rolle før, i dag og i fremtiden".

 

Om bogen...land og hav

 

LAND OG HAV

En verdenshistorisk

betragtning

Af Carl Schmitt

 

Med Efterordet:

Carl Schmitt

og Jordens nomos

En geopolitisk

betragtning

 

144 sider, kr. 148,-

 

Carl Schmitt (1888-1985) er mest kendt for sine teser om det politiske som et ven-fjende-forhold og om suveræn autoritet eller "decisionisme", samt for sin kritik af vestlig liberalisme og vestligt demokrati - alt sammen teser, der er blevet til i de kaotiske år under Weimarrepublikken, og som nødvendigvis må forstås på denne baggrund. Mindre opmærksomhed har der været om hans senere arbejder, der klart adskiller sig fra Weimartidens, og som fokuserer på international ret og global geopolitik.

 

En særlig plads blandt disse arbejder indtager Land og hav, skrevet under Anden Verdenskrig som en fortælling til datteren Anima, da Schmitt levede isoleret og marginaliseret i det krigshærgede Berlin. Bogen er blevet kaldt hans "måske mest betydningsfulde og bestemt smukkeste" og præsenterer sig som en brillant, holistisk fortolkning af menneskehedens historie som historien om de rum, den har eksisteret i.

 

I centrum står den fundamentale modsætning mellem "elementerne" land og hav. I hurtige rids skitseres århundreders verdenshistorie med "rummet" som den røde og næsten hemmelighedsfulde tråd, der binder de mest forskelligartede fænomener sammen: Politiske institutioner, krigskunst, videnskabelige gennembrud, tekniske opfindelser, retsopfattelser, kunstarter, mentalitetsformer.

Af disse to elementers rum er Jordens nomos eller grundordning opstået og med den klodens to basale civilisationer - landets og havets.

 

Schmitts geopolitiske teorier om en multipolær verdensorden bestående af "storrum" har i de senere år tiltrukket sig stadig større international opmærksomhed, og i et Efterord gives der et indblik i deres tilblivelse og nutidige relevans, set i et internationalt politisk perspektiv.

 

Om bogen... 

DEN MEST LÆSTE BOG I DANSKE FÆNGSLER!

EN KLASSIKER!

 


MAGTENS MANUAL

Af Fritz Wolder

 

136 sider, kr. 148,-

 

"...  en af de mest uhyrlige bøger jeg har læst... som handler om hvorledes man udvikler en brutal og hensynsløs egoisme og tilegner sig magt over andre og situationer, helt uden hensyn til medmennesker, demokratiske værdier og anstændighed. Denne bog siges at være "bibel" blandt bandemedlemmer, der afsoner i danske fængsler".

 

Ida Koch, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr. 1, 2015.

 

"Der er nogle sikre klassikere, klassiske i den forstand, at de er efterspurgte i alle landets fængsler og har været det i årevis. Især tre titler kender alle fængselsbibliotekarer i landet", fortæller Inga Thyra Nielsen, Horsens kommunes biblioteker:
"Magtens Manual af Fritz Wolder, hvor forfatteren præsenterer over 100 konkrete magttekniske regler, som læserne kan bruge til at styrke sin personlige magtposition, er en klassiker.
Dernæst er der Fyrsten af Niccolò Machiavelli og endelig Krigskunsten af Sun Tzu".

 

Horsens Folkeblad, 4. feb. 2017.

 

Se mere HER! og HER!


Om bogen... 

KRIGSKUNSTEN

Af Niccolò Machiavelli 

 

Med Forbemærkning

og synopsis til 

 den danske oversættelse

 

Uforkortet oversættelse fra italiensk ved
Fritz Wolder.

 

Udgivet i samarbejde med Forsvarsakademiet

 

Købes direkte hos

Forlaget HELIKON

Koltvej 25

8361 Hasselager

helikon@stofanet.dk

 

180 sider, kr. 100,-

+ forsendelse kr. 60,-

 

Om bogen...  

SAMTALE MELLEM ADOLF HITLER
OG MIG

Af Dietrich Eckart

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

128 sider, kr. 148,-

 
"Stilen i bogen er mere levende end f.eks. Hitlers egen Min kamp, og den giver faktisk et bedre og mere levende billede af den unge Hitlers ideer om jøde- og kristendommen...

... det er glædeligt, at et så væsentligt værk endelig er ude på dansk...

Bogen er forsynet med et glimrende og vidende forord, der dels sætter Eckart ind i den meget spændte politiske situation i Tyskland lige efter første verdenskrig, dels forbinder ham med Adolf Hitler og dennes tanker om religion".

 

Mere om Dietrich Eckart i Die Welt 8. nov. 2016: Wer noch immer das Grab des Hitler-Erfinders pflegt. Der Mann, der Hitlers Mentor war.

 

Om bogen...

  

OM LYKKEN ELLER
DET HØJESTE GODE

Af Julien Offray de
La Mettrie

 

Med Efterordet:

Doktor La Mettrie

og den lykkelige maskine

 

160 sider, kr. 148,-

 

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) er den første og mest konsekvente af 1700-tallets franske materialister. På grund af sine ateistiske anskuelser måtte han flygte først fra Frankrig og senere fra Holland, indtil han fandt et fristed i Frederik den Stores Preussen.

 

For La Mettrie hviler al religion på illusion og bedrag, der eksisterer kun materie, og "sjælen" eller "ånden" er i sig selv ingenting - kroppen er uden sjæl, og universet uden Gud.


I sit hovedværk Om lykken eller det højeste gode fra 1751 undersøger han, hvori lykken består, og hvordan man opnår den. For den betyder mere for et menneske end noget som helst andet: "Den, der har fundet lykken, har fundet alt".

 

Om bogen 

DEN MEST OMFATTENDE GUIDE TIL LÆGEPLANTER

PÅ DANSK!


 

URTE-APOTEKEREN

Af Fritz Wolder

 

260 sider, kr. 248,-

 

Den nyeste, videnskabeligt baserede viden i kort og let overskuelig form om over 200 lægeplanter, deres kemi og anvendelse i moderne phytoterapi og i folkemedicinen. Fordi lægeplanter skal bruges med omtanke, er risiko for bivirkninger og andre forbehold oplyst overalt. Desuden giver bogen praktisk vejledning i dosering og tilberedelse af tedroger.

 

Om bogen... 

FACETTER AF

OSCAR WILDE

Af Fritz Wolder


Med over 500 af

hans bedste aforismer

på dansk og engelsk

 

146 sider, kr. 198,-

 

"... Ellers er der kun at føje til, at Oscar Wilde skriver gudsbenådet, at Fritz Wolder formidler det formidabelt, så der er ingen grund til at vente på læsningen af de tankevækkende og tænksomme aforismer, og det er en gave at få dem på begge sprog. Køb, læs og nyd den gode bog fra forlaget Helikon".

 

Læs hele anmeldelsen HER!

 

 Om bogen...Forlaget
HELIKON

hædret

 

For sine udgivelser af

 

DEN NYE VIDENSKAB
Af Giambattista Vico

 

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli

 

DRØFTELSER

AF LIVIUS
Af Niccolò Machiavelli

 

er
Forlaget HELIKON
v/Fritz Wolder
blevet tildelt

 

Det Italienske Udenrigsministeriums oversætterpris 2005
på Euro 10.000,00400 ÅRS JUBILÆUM 2013


MAKSIMER
Et portræt af det menneskelige hjerte

 Af François de 

La Rochefoucauld

 

Med Efterordet:

La Rochefoucauld

- maksimens mester


112 sider, kr. 148,-


La Rochefoucauld, som med sine
Maksimer skrev sig ind i verdens-litteraturen, fødtes i Paris 1613.

 

François de La Rochefoucaulds Maksimer er for alle, der har behov for den vederkvægelse, det er en gang imellem at være i et sandt og åndrigt menneskes selskab. De er refleksioner over livet, døden, kærligheden og den menneskelige skæbne. De taler for sig selv, og de taler i deres enkle, vittige og elegante sprog til enhver, der ønsker at forstå, hvorfor menneskene er mod hinanden, som de er. De er i deres helhed  med forfatterens egne ord  et portræt af det menneskelige hjerte.

Læs Politikens anmeldelse

 

La Rochefoucauld er en brillant og forfinet stilist og en raffineret psykolog. Hans Maksimer er en af verdenslitteraturens klassikere, der hermed for første gang foreligger på dansk i en uforkortet oversættelse - som en hyldest til en stor franskmand i anledning af 400-året for hans fødsel i 2013.


Om bogen...