Velkommen
Massernes psykologi
ANMELDELSER mm.
Samuel P. Huntington
CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD?
Gustave Le Bon
Massernes psykologi
Filippo Curletti
SANDHEDEN OM SITUATIONEN I ITALIEN
Halford J. Mackinder
HISTORIENS GEOGRAFISKE OMDREJNINGSPUNKT
Verden ifølge klassisk global geopolitik
KAMPEN OM KLODEN - OPDATERET
SÅLEDES FØDTES GLOBAL GEOPOLITIK - og således lever den videre
DRØFTELSER AF LIVIUS (DISCORSI)
LITTERÆRE PERLER
BESTILLING AF BØGER

500 ÅRS JUBILÆUM

2013

 

 

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse


172 sider, kr. 248,-

 

HELIKON's udgave af Fyrsten kan nu også læses i en færøsk oversættelse fra forlaget HEMLID (okt. 2015), læs mere HER!

 

"De 172 sider giver et fantastisk fundament for at forstå de grundlæggende magtudfordringer, som ledere står over for i dag. Fyrsten udfordrer vores gængse skandinaviske ledelsestankesæt på en konstruktiv og til tider underholdende måde. Bogen kan anvendes som inspiration til alle ledere, der ønsker at forstå magt og magtkampe".


Markus Bjørn Kraft, Berlingske Tidende,

1. november 2014.

 

Fyrsten, som Machiavelli skrev over nogle få måneder i 1513, er efter et halvt årtusind stadig den ubestridte politiske klassiker nr. 1!

 

Se:

Kristeligt Dagblad

31. januar 2013.

 

Berlingske Tidende

20. december 2013.

 

"For at forberede mig til forhandlingerne med Mogens Lykketoft, har jeg genlæst Fyrsten af Machiavelli".

 

Anders Fogh Rasmussen (Jyllands-Posten den 13. august 1998).

 

"En fantastisk bog! Her er alt hvad du bør vide om at føre krig, regere et land, hvordan du skal behandle venner og især fjender. Alt om fasthed og konsekvens. En rigtig klassiker!"

 

"Med denne udgivelse kan man trygt begynde vandringen ind i Niccolò Machiavellis forunderlige, begavede og af mange så misforståede tankeverden... Såfremt reolen mangler Machiavellis værk, og det bør ingen ordentlig reol, er tiden inde til at lukke hullet".

 

Bogen har modtaget oversættelsesprisen fra Det Italienske Udenrigsministerium og er udgivet i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, København.

 

Om bogen... 

DRØFTELSER

Af Niccolò Machiavelli

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

512 sider, kr. 248,-

 
"Hvis du vil kende den moderne tid, er det genialt at kunne Machiavelli".
 
Tidl. biskop

Jan Lindhardt


"Oversættelsen af foreliggende værk er baseret på en nyere kritisk italiensk udgave af Niccolòs værk. Oversætteren skal roses, fordi han har formået at bevare den flydende og elegante sprogstil, som er karakteristisk for Machiavelli, og dermed rammer Niccolòs nerve usædvanligt godt. Wolder har efter min overbevisning denne gang overgået sig selv, idet oversættelse og kommentarer yder fuld retfærdighed til dette klassiske værk…"


"Fritz Wolders fine oversættelse giver nu de fleste muligheden for denne fornyede opmærksomhed og granskning, hvorfor vi må være ham yderst taknemmelig. Han har desuden udstyret sin oversættelse med en forbemærkning, der veloplagt sætter Drøftelser på plads i forhold til Machiavellis øvrige forfatterskab og historisk-biografiske kontekst..."

 

Bogen har modtaget oversættelsesprisen fra Det Italienske Udenrigsministerium og er udgivet i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, København.

 

Om bogen... 

DEN NYE VIDENSKAB

Af Giambattista Vico

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

408 sider, kr. 198,-

 

"Der er kort sagt tale om en meget kompetent udgivelse af Vicos store værk, der som nævnt ikke er specielt lettilgængeligt, men til gengæld er et meget vigtigt bekendtskab for alle dem, der er interesseret i politisk filosofi"...

 

"Læs det i små portioner, og mere end en gang. I civilisationen tror man, at det gælder om at læse så mange bøger som muligt. I kulturen vidste man, at man hellere skulle læse én bog ti gange end ti bøger én gang. Vicos bog fortjener den behandling. Der er genoplivelse i den".

  

Bogen har modtaget oversættelsesprisen fra Det Italienske Udenrigsministerium og er udgivet i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, København.
 
Om bogen... 

 

  land og hav

 

LAND OG HAV

En verdenshistorisk

betragtning

Af Carl Schmitt

 

Med Efterordet:

Carl Schmitt

og Jordens nomos

En geopolitisk

betragtning

 

144 sider, kr. 148,-

 

Carl Schmitt (1888-1985) er mest kendt for sine teser om det politiske som et ven-fjende-forhold og om suveræn autoritet eller ”decisionisme”, samt for sin kritik af vestlig liberalisme og vestligt demokrati – alt sammen teser, der er blevet til i de kaotiske år under Weimarrepublikken, og som nødvendigvis må forstås på denne baggrund. Mindre opmærksomhed har der været om hans senere arbejder, der klart adskiller sig fra Weimartidens, og som fokuserer på international ret og global geopolitik.

 

En særlig plads blandt disse arbejder indtager Land og hav, skrevet under Anden Verdenskrig som en fortælling til datteren Anima, da Schmitt levede isoleret og marginaliseret i det krigshærgede Berlin. Bogen er blevet kaldt hans ”måske mest betydningsfulde og bestemt smukkeste” og præsenterer sig som en brillant, holistisk fortolkning af menneskehedens historie som historien om de rum, den har eksisteret i.

 

I centrum står den fundamentale modsætning mellem ”elementerne” land og hav. I hurtige rids skitseres århundreders verdenshistorie med ”rummet” som den røde og næsten hemmelighedsfulde tråd, der binder de mest forskelligartede fænomener sammen: Politiske institutioner, krigskunst, videnskabelige gennembrud, tekniske opfindelser, retsopfattelser, kunstarter, mentalitetsformer.

Af disse to elementers rum er Jordens nomos eller grundordning opstået og med den klodens to basale civilisationer – landets og havets.

 

Schmitts geopolitiske teorier om en multipolær verdensorden bestående af ”storrum” har i de senere år tiltrukket sig stadig større international opmærksomhed, og i et Efterord gives der et indblik i deres tilblivelse og nutidige relevans, set i et internationalt politisk perspektiv.

 

Læs mere... 

OM LYKKEN ELLER
DET HØJESTE GODE

Af Julien Offray de
La Mettrie

 

Med Efterordet:

Doktor La Mettrie

og den lykkelige maskine

 

160 sider, kr. 198,-

 

Kan Anders Breivik være lykkelig? I hvilken forstand er han skyldig? Hvilken straf fortjener han?

La Mettrie er ikke i tvivl om, hvordan sådanne spørgsmål skal besvares:

 

Forbryderen kan lige såvel som det mest moralske menneske være lykkelig, han er ikke skyldig i nogen absolut forstand, kun i forhold til vilkårlige, menneskeskabte normer og konventioner, og straffen, der ikke baserer sig på en højere retfærdighed, men på en prosaisk samfundsmæssig nødvendighed, skal af humane grunde være så mild som muligt.

 

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) er den første og mest konsekvente af 1700-tallets franske materialister. På grund af sine ateistiske anskuelser måtte han flygte først fra Frankrig og senere fra Holland, indtil han fandt et fristed i Frederik den Stores Preussen.

 

For La Mettrie hviler al religion på illusion og bedrag, der eksisterer kun materie, og ”sjælen” eller ”ånden” er i sig selv ingenting – kroppen er uden sjæl, og universet uden Gud.


I sit hovedværk Om lykken eller det højeste gode fra 1751 undersøger han, hvori lykken består, og hvordan man opnår den. For den betyder mere for et menneske end noget som helst andet: ”Den, der har fundet lykken, har fundet alt”.

 

Om bogen 

NIETZSCHE OG STIRNER
Af Bernd A. Laska


Læs artikel... 

 

KAMPEN OM KLODEN

 Global geopolitik
før og nu

Af Fritz Wolder

 

174 sider, kr. 148,-

 

LÆS DEN FØR PUTIN!

 

Læs mere HER! 

MASSERNES PSYKOLOGI
 

Af Gustave Le Bon

 

Med Forbemærkningen:
Gustave Le Bon

og kunsten at beherske masserne 

 

184 sider, kr. 148,-


”I midten af 1930’erne var jeg fascineret af to bøger: af Massernes oprør af spanieren Ortega y Gasset og af Massernes psykologi af franskmanden Gustave Le Bon. Jeg følte, at de med deres analyse foregreb den af Hitler og nazisterne udløste massepsykose. Frem for alt har Le Bon vist sig at være meget fremsynet”.
 

Helmut Schmidt, tysk forbundskansler 1974-82, i bogen Die Mächte der Zukunft (2004).


"Man imponeres over den lethed, hvormed Le Bon så tidligt som i 1895 påviser, hvilke mekanismer der gjorde sig gældende i det nazistiske Tyskland. Her beskrives førernes karakteristika og deres metoder, som var det en efterkrigsskildring af Hitler. De særdeles rammende citater omkring folkeforførerne ligefrem vælter ud fra siderne..."


"Vestlige beslutningstagere, der søger at viderebringe demokrati og menneskerettigheder, samt hele det rationalistiske arvegods til ikke-vestlige kulturer bør i hvert fald nærlæse Massernes psykologi for at blive opmærksom på de mest indlysende forhindringer for deres forehavende"


Om bogen... 

DEN ENESTE
OG HANS EJENDOM
Af Max Stirner


Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

384 sider, kr. 198,-


"Bogen er udkommet på dansk med 150 års forsinkelse i en fin og fortjenstfuld oversættelse, og her kan man læse formuleringer, der foregriber Nietzsches opgør med hykleriet..."


"Den mest revolutionære bog nogensinde..."


"Et yderst åndrigt og genialt værk... han er den mest geniale og frie forfatter, jeg har kendt..." (Feuerbach)


"Den ultimative individualistisk-anarkistiske provokation…"


Om bogen... 

UDSOLGT
FRA FORLAGET


"Denne guide ligger klasser over alt, hvad der findes på dansk af eksisterende rejsebøger om Sankt Petersborg, og man må håbe, at de, der begiver sig over Østersøen til Sankt Petersborg... vil tage den med i kufferten…

Guiden oser af et glødende engagement og kærlighed til sit objekt, går ikke af vejen for at ytre klare holdninger og lyser af den indsigt og kendskab til stoffet, som skaber en letløbende tekst".

"Udover at være en glimrende rejsefører rundt i byen, er udgivelsen også en introduktion til byens kultur og stemning, og man mærker, det er en indfødt russer, der er forfatter til bogen"


"Ved et eventuelt klassebesøg i byen kan bogen med fordel bruges for at vise både en dansk vinkel på byen og ved at oplyse om de mange aspekter ved det russiske samfund, der kommer frem i fortællingen om Skt. Petersborg"

 

Om bogen... 

400 ÅRS JUBILÆUM 2013

 

MAKSIMER
Et portræt af det menneskelige hjerte

Af François de
La Rochefoucauld

 

Med Efterordet:

La Rochefoucauld

- maksimens mester


112 sider, kr. 148,-


La Rochefoucauld, som med sine
Maksimer

skrev sig ind i verdens-litteraturen, fødtes i Paris 1613.

 

François de La Rochefoucaulds Maksimer er for alle, der har behov for den vederkvægelse, det er en gang imellem at være i et sandt og åndrigt menneskes selskab. De er refleksioner over livet, døden, kærligheden og den menneskelige skæbne. De taler for sig selv, og de taler i deres enkle, vittige og elegante sprog til enhver, der ønsker at forstå, hvorfor menneskene er mod hinanden, som de er. De er i deres helhed  med forfatterens egne ord  et portræt af det menneskelige hjerte.

Læs Politikens anmeldelse

 

La Rochefoucauld er en brillant og forfinet stilist og en raffineret psykolog. Hans Maksimer er en af verdenslitteraturens klassikere, der hermed for første gang foreligger på dansk i en uforkortet oversættelse - som en hyldest til en stor franskmand i anledning af 400-året for hans fødsel i 2013.


Om bogen... 


KRIGSKUNSTEN

Af Niccolò Machiavelli 

 

Med Forbemærkning

og synopsis til 

 den danske oversættelse

 

Uforkortet oversættelse fra italiensk ved
Fritz Wolder.

 

Udgivet af

Forsvarsakademiet

 

Købes direkte hos

Forlaget HELIKON

Koltvej 25

8361 Hasselager

helikon@stofanet.dk

 

180 sider, kr. 100,-

+ forsendelse kr. 40,-

 

Om bogen...  

SAMTALE MELLEM ADOLF HITLER
OG MIG

Af Dietrich Eckart

 

Med Forbemærkning

til den danske oversættelse

 

128 sider, kr. 99,-

 
"Stilen i bogen er mere levende end f.eks. Hitlers egen Min kamp, og den giver faktisk et bedre og mere levende billede af den unge Hitlers ideer om jøde- og kristendommen...

... det er glædeligt, at et så væsentligt værk endelig er ude på dansk...

Bogen er forsynet med et glimrende og vidende forord, der dels sætter Eckart ind i den meget spændte politiske situation i Tyskland lige efter første verdenskrig, dels forbinder ham med Adolf Hitler og dennes tanker om religion"


Om bogen...

 
MONITA SECRETA


Jesuitternes hemmelige instrukser. Efter den latinske originaltekst fra 1614

 

Læs oversættelse... 

Mini-rejseguide til HELIKON's
filosofiske klassikere


Firenze, Sant'Andrea in Percussina, Bayreuth, Berlin, Moskva, Napoli


Læs artikel...

ÿ


 

Forlaget
HELIKON

hædret

 

For sine udgivelser af

 

DEN NYE VIDENSKAB
Af Giambattista Vico

 

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli

 

DRØFTELSER

AF LIVIUS
Af Niccolò Machiavelli

 

er
Forlaget HELIKON
v/Fritz Wolder
blevet tildelt

 

Det Italienske Udenrigsministeriums oversætterpris 2005
på Euro 10.000,00
MAGTENS MANUAL

Af Fritz Wolder

 

128 sider, kr. 99,-


Se hvem der læser Magtens manual HER!


DYNAMIT OMSAT TIL SKRIFT!  ...


"Det er et revolutionært skrift, der der gør op med al den kønne officielle næstekærlige snak, som magthavere på alle niveauer hælder i hovedet på deres undersåtter. Klart og koncist giver bogen en konkret brugervejledning i hvordan man opnår magt og bevarer den og hvordan man skal undlade at undertrykke sig selv. Bogen starter med en tænkt dialog mellem de to store magtteoretikere Machiavelli og Max Stirner. Sidstnævnte ville man i det pæne Danmark betragte som en umoralsk anarkist, idet han hylder egoismen på statens og magthavernes bekostning. Herefter kommer brugervejledningen i hvordan man vinder magt, trin for trin (perfekt vist i indholdsfortegnelsen). Bogen er let at læse med sit klare, præcise, provokerende sprog fra 12 år og opad. Den vil med lidt held gøre livet lige så surt for alle disse middelmådige magthavere på alle niveauer, som det kommunistiske manifest gjorde det i 1848"


Om bogen...artikler m.m.

 


RUSSISKE TEMAER

Af Svetlana Wolder

Læs artikler... 

 UBÅDEN
DER SÆNKEDE
DET TREDJE RIGE...

Om sænkningen af "Wilhelm Gustloff"

Danish and
English version

Af Svetlana Wolder

 

Læs artikel...

 

"JEG VAR OM BORD PÅ DET SÆNKEDE "GUSTLOFF"..."

 

Læs artikel...

 

ØSTERSØEN - REDNINGSVEJ OG DØDSFÆLDE...
Af kommandør Poul Groos

 

Læs artikel...
C. A. KOEFOED OG HANS 50 ÅR I RUSLAND

Af Svetlana Wolder

 

Læs artikel...Eksklusivt fra Forlaget RIKRUCA

 

DEN STORE BOG OM VM I FODBOLD, bind 1-4

Af Rico Carlsen

 

 

Det største værk nogensinde på dansk om VM i fodbold – i alt over 1.000 sider

 

Den uden sammenligning mest omfattende og veldokumenterede udgivelse på dansk om verdens fornemste turnering i verdens største sportsgren.
Købes i boghandelen eller direkte fra forlaget.


Send din bestilling til rikruca@rikruca.dk

 

Læs mere HER!