Velkommen
BESTILLING AF BØGER
Niccolò Machiavelli: FYRSTEN
Machiavelli, mål og moral
Machiavelli og krig
Machiavelli for managers
HELIKON-interview med Machiavelli!
Machiavelli-fortolkninger
Machiavelli: "På hvilken måde fyrsterne skal holde deres løfter"
MACH-SKALAEN
"Sandheden om situationen i Italien"
Den ældre Machiavelli-opfattelse - C. Paludan Müller og Thomas Macaulay
Niccolò Machiavelli: DRØFTELSER AF LIVIUS
(DISCORSI)
Niccoló Machiavelli: KRIGSKUNSTEN
Max Stirner: DEN ENESTE OG HANS EJENDOM
Fritz Wolder:
MAGTENS MANUAL
Fritz Wolder:
KAMPEN OM KLODEN
Fritz Wolder: Således
fødtes global geopolitik - og således lever den videre
Fritz Wolder: Verden ifølge klassisk global geopolitik
Fritz Wolder: VIKINGERNE VED RUSLANDS VUGGE
Fritz Wolder:
DEN BEDSTE GUIDE TIL SKT. PETERSBORG
Carl Schmitt:
LAND OG HAV
Gustave Le Bon: MASSERNES PSYKOLOGI
La Rochefoucauld: MAKSIMER
Nietzsche - en Stirner-plagiator?
Fritz Wolder: Facetter af Oscar Wilde
LITTERÆRE PERLER -
La Rochefoucauld
Machiavelli
Renato Fucini
Francesco Guicciardini: RÅD OG REFLEKSIONER (Ricordi)
Cookie information
 Tip en ven  Udskriv siden

 

Preview

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli
2. udg., 3. oplag,
aug. 2012, 172 sider,
pris kr. 248,-
[ISBN 978-87-91817-10-6]
Købes i boghandelen  eller bestilles her.

FYRSTEN - DEN POLITISKE KLASSIKER NR. 1!


For sine udgivelser af Giambattista Vico Den nye Videnskab, Niccolò Machiavelli Fyrsten og Niccolò Machiavelli Drøftelser af Livius er Forlaget HELIKON v/Fritz Wolder blevet tildelt


Det Italienske Udenrigsministeriums oversætterpris 2005 på Euro 10.000,-.

 

Den, der læser Fyrsten, vil finde en brutal, logisk verden, baseret på studiet af mennesket og af livet. Mennesket er her, som natur, i sin handlen underordnet uforanderlige love, ikke opstillede efter moralske kriterier, men efter logiske. Det, som man må spørge mennesket om, er ikke, om det, det gør, er godt og smukt, men om det er fornuftigt og logisk, om der er sammenhæng mellem midlerne og målet.

 

"En fantastisk bog! Her er alt hvad du bør vide om at føre krig, regere et land, hvordan du skal behandle venner og især fjender. Alt om fasthed og konsekvens. En rigtig klassiker!"

 

Lars Madsen, net-anmeldelse

 

"For at forberede mig til forhandlingerne med Mogens Lykketoft, har jeg genlæst Fyrsten af Machiavelli".


Anders Fogh Rasmussen (V), Jyllands-Posten,
13. august 1998

 

"En autoritativ dansk udgave af Fyrsten foreligger nu i Fritz Wolders uforkortede oversættelse. Med denne udgivelse kan man trygt begynde vandringen ind i Niccolò Machiavellis forunderlige, begavede og af mange så misforståede tankeverden... Såfremt reolen mangler Machiavellis værk, og det bør ingen ordentlig reol, er tiden inde til at lukke hullet".

 

Georg Metz i Information, 12. juni 1998.

 

"Machiavelli har fået ry som en meget kynisk politisk tænker og har endda måttet lægge navn til begrebet "machiavellisme", hvad der - kort udtrykt - betegner en politik, hvor hensigten helliger midlet. Udrustet med den nye oversættelse får læseren en god mulighed for at stifte et nærmere og dermed mere nuanceret bekendtskab med Machiavellis tanker. Det er umagen værd".

Niels Amstrup i Politica, nr. 3 1998.

 

"Machiavellis analyse af den politiske magt er forbavsende aktuel. Det er chokerende læsning. I Fyrsten mærkes det historiske gys, og i Fritz Wolders uforkortede nyoversættelse - fra italiensk til dansk - fortælles der om Machiavellis liv som en smuk optakt til Fyrsten".

Lene Rikke Bresson i Berlingske Tidende, 16. juli 1998.

 

"Lærebog i statskundskab... Der er så meget større grund til en nyoversættelse, som den hidtidige bygger på en svensk, en tysk og en fransk udgave. Oversætteren har forsynet bogen med noter, der sætter de mange personer, Machiavelli omtaler, ind i en historisk sammenhæng. Endelig indleder oversætteren sin meget fortjenstfulde udgivelse med en udførlig indledning, der ridser baggrunden for Fyrsten op".


Gerhardt Eriksen i Jyllands-Posten, 13. juli 1998.


"Hvis du vil kende den moderne tid, er det genialt at kunne Machiavelli". 

Biskop Jan Lindhardt


Den rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter!

 

Læs også om DRØFTELSER (DISCORSI) og anmeldelser af DRØFTELSER!

  

 

Bestil bøgerne her!                   

 

De rigtige oversættelser,
direkte fra italiensk,
uforkortede,
med indledning,
tidstavle (Drøftelser),
bibliografier, 
noter og indeks

HITS FRA HELIKON!


 

Den rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter!

n rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter!