La Mettrie, Julien Offray de
Forside
 Tip en ven  Udskriv siden

 

OM LYKKEN 

eller det højeste gode

Af J. O. de la Mettrie

1. udg, 1. oplag

apr. 2013, 156 sider

Pris kr. 148,-

[ISBN 978-87-91817-15-1]

Købes i boghandelen  eller bestilles her.
La Mettrie, Julien Offray de: Om lykken eller det højeste gode.
Oversætter og efterord Fritz Wolder. Forlaget Helikon, 155 sider. Pris: kr. 198,-

""Om lykken eller det højeste gode" åbner for mange spændende diskussionsemner, der passende kan anvendes i undervisningssammenhæng. La Mettrie anså selv bogen som værende hans hovedværk, men det er først nu, at klassikeren fra 1751 fås i en dansk oversættelse. En oversættelse, der fører læseren sikkert i mål, og som via det fremragende efterord giver en helstøbt oplevelse og forståelse af La Mettries lykkebegreb".


Tina Camilla Kristensen i Fransk 
Nyt, nr. 265, oktober 2013.


Lektørudtalelse uge 22/2013
Anvendelse/målgruppe/niveau
La Mettrie er eksponent for en ekstrem hedonistisk opfattelse af det gode og lykke, og hans værk kan fx bruges i sammenlignende studier af lykkebegrebet for filosofistuderende og andre filosofisk interesserede.

Beskrivelse
La Mettrie (1709-1751) var en fransk læge og materialistisk filosof, hvis ateisme og moralteori frastødte offentligheden og andre filosofiske tænkere, som fx Diderot og Voltaire. LM gjorde sig til talsmand for vellyst og seksuel frihed som det højeste gode, og at samvittighed og moral kun skyldes ydre prægning. LM var ekstrem ateist, afviste morallove og tanken om en selvstændig sjæl. I LMs univers kan således en forbryder være lige så lykkelig som den dydsirede, og bør straffes mildt, da han ikke er skyldig i nogen absolut forstand. Fritz Wolder har forsynet LMs ustrukturerede, men dog rimeligt let læste tekst, med overskrifter og lavet et godt efterord om LM. Bibliografi og navneindeks.

Sammenligning
La Mettrie er nu for første gang oversat til dansk. Hovedværket, og den mest berygtede bog, anses for at være L'Homme machine, 1747. Han var inspireret af Epikurs (341-270 f. Kr.) hedonisme.

Samlet konklusion
Havde La Mettrie levet i dag ville han have plæderet for en mild straf til Anders Breivik, fordi han i LM's verdensbillede kun er skyldig i forhold til vilkårlige morallove. LM var den mest konsekvente af de franske 1700-tals materialister, og hans ligeledes konsekvente lykkebegreb står i skærende kontrast til samtidige og senere filosoffers teorier om lykke eller "det gode".

Grethe Lorentzen
 
La Mettries teorie om den frie vilje som illusion (= fysiologisk determinisme) bekræftet i ny videnskabelig undersøgelse (2014). Læs mere HER!
 

"Når jeg gør det gode eller det onde, når jeg er moralsk om morgenen og umoralsk om aftenen, så ligger årsagen i mit blod, det blod, der gør mig glad, alvorlig, livlig, munter indtagende, spottende eller skør, det blod, der får mig til at ville og fuldstændigt bestemmer over mig. Det kan tykne, standse, opløse sig eller løbe hurtigere. På lignende måde filtreres livsånderne [blodets mindste partikler] af blodet i min hjernemarv for derefter at blive sendt tilbage gennem mine nerver, og ved at løbe den ene vej snarere end den anden får de mig til at dreje til højre i parken i stedet for til venstre. Jeg tror imidlertid, at det er mig, der har valgt, og føler mig stolt over min frihed. Alle vore mest frie handlinger ligner denne. Vi er underkastet en absolut nødvendig determination, og vi vil ikke være slaver! Hvilke narre er vi ikke, og dertil så meget desto mere ulykkelige narre, når vi uafbrudt bebrejder os selv, at vi ikke gjorde dét, som det på ingen måde stod i vor magt at gøre!"


Om lykken eller det højeste gode, s. 61-62.