Velkommen
BESTILLING AF BØGER
Niccolò Machiavelli: FYRSTEN
Niccolò Machiavelli: DRØFTELSER AF LIVIUS
(DISCORSI)
Niccoló Machiavelli: KRIGSKUNSTEN
Max Stirner: DEN ENESTE OG HANS EJENDOM
Fritz Wolder:
MAGTENS MANUAL
Fritz Wolder:
KAMPEN OM KLODEN
"NY BANEBRYDENDE BOG OM GEOPOLITIK I DANMARK"
Forstå global geopolitik på 5 minutter
Samuel P. Huntington: "Civilisationernes sammenstød?" 1
Samuel P. Huntington: "Civilisationernes sammenstød?" 2
Fritz Wolder: Således
fødtes global geopolitik - og således lever den videre
Fritz Wolder: Verden ifølge klassisk global geopolitik
Fritz Wolder: VIKINGERNE VED RUSLANDS VUGGE
Fritz Wolder:
DEN BEDSTE GUIDE TIL SKT. PETERSBORG
Carl Schmitt:
LAND OG HAV
Gustave Le Bon: MASSERNES PSYKOLOGI
La Rochefoucauld: MAKSIMER
Nietzsche - en Stirner-plagiator?
Fritz Wolder: Facetter af Oscar Wilde
LITTERÆRE PERLER -
La Rochefoucauld
Machiavelli
Renato Fucini
Francesco Guicciardini: RÅD OG REFLEKSIONER (Ricordi)
Cookie information
 Tip en ven  Udskriv siden


 

KAMPEN OM KLODEN

Global geopolitik før og nu

Af Fritz Wolder 

1. udg., 1. oplag,

nov. 2011, 172 sider

Pris kr. 148,-

[ISBN 978-87-91817-19-9]

Købes i boghandelen  eller bestilles her.

KAMPEN OM KLODEN
Global geopolitik før og nu

 

af Fritz Wolder

Indhold
 
Global geopolitik - en guide til verden... 11
  
Engelsk geopolitik under Pax britannica... 16
Halford J. Mackinder og det planetariske perspektivs gennembrud
  
Kontinental geopolitik... 40
Friedrich Ratzel og kampen om Lebensraum
Rudolf Kjellén og Mitteleuropa
Karl Haushofer, pan-regioner og kontinentalblok
  
Italiensk intermezzo... 68
Mussolini og marchen mod oceanet - Limes
  
Amerikansk geopolitik under Pax americana... 76
Nicholas J. Spykman, Amerikas Grand Strategy og Rimland
Saul B. Cohen, geostrategiske og geopolitiske regioner, Shatterbelts
Zbigniew Brzezinski og Amerika som Caput mundi
  
Russisk geopolitik... 118
Aleksandr Dugin og drømmen om Heartlands hævn
  
Det ydre rum og kampen om den blå planet... 132
Everett C. Dolman og Astropolitik

Geopolitiske fremtidsperspektiver... 142


Noter... 151
Videreførende litteratur & websites... 159
Sagregister over geopolitiske termer... 168


 
"NY BANEBRYDENDE BOG OM GEOPOLITIK I DANMARK"
 
Geopolitikken har ikke været nogen særligt værdsat videnskab i Danmark. Rudolf Kjellén synes ikke at have haft nogen indflydelse på danske geografer og politologer...
 

Kampen om kloden. Global geopolitik før og nu... af Fritz Wolder er derfor en velkommen nyhed. Bogen er rigt illustreret med kort og fotos...

Der findes en række betydningsfulde geopolitiske skoler, som hver for sig behandles af Wolder. Det drejer sig først om den engelske geopolitik, hvor Sir Halford Mackinder er hovedemnet...

Over for britisk geopolitik stod ifølge Wolder kontinental geopolitik med navne som Friedrich Ratzel og Karl Haushofer... Men der fandtes ikke kun tysk geopolitik. Italien får sit eget kapitel i bogen, og der fandtes også en fransk geopolitik. Både i Italien og Frankrig spiller geopolitisk tankemåde i dag en betydningsfuld rolle i den politiske diskussion, noget indtil nu helt umuligt i Danmark og Sverige. Også moderne russisk geopolitik behandles i den nye bog i et særskilt kapitel.

Med De Forenede Staters stilling som hegemon efter Sovjetunionens kollaps er amerikansk geopolitisk tænkning kommet i fokus. I kapitlet redegøres der for baggrund og den centrale tænker professor Nicholas Spykman, af nederlandsk herkomst... Den store trussel mod USA var ifølge Spykman, at "verdens-øen" ville blive domineret af én eneste fjendtlig magt, sådan som det truede med at ske under anden verdenskrig. Det er blevet sagt, at hvis George Kennan var containment-politikkens fader, så var Spykman dens gudfader. Men Wolder glemmer ikke den store amerikanske geograf Saul B. Cohen eller journalisten Walter Lippman, og også Zbigniew Brzezinski er taget med.

På rosværdig vis har Wolder gjort opmærksom på kontinuiteten i den geopolitiske videnskab. Astropolitiken, dvs. geopolitik i det ydre rum, behandles i et særskilt og vigtigt kapitel. Her er den store pionér den amerikanske professor Everett Dolman, hvis bog Astropolitik. Klassisk geopolitik i rumalderen (2002) var et gennembrud for denne nye udvikling inden for geopolitikken.

 

Wolders værk bør findes på biblioteker i hele Skandinavien. Det er et standardværk om geopolitikens rolle før, i dag og i fremtiden".

 

Bertil Häggman, direktør for Center for Research on Geopolitics (CRG), Sverige, februar 2012.--------------------------------------------------------------------------------

 
 
Lektørudtalelse (11/46) 2 901 697 6 (V)

 

Anvendelse/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til fagprofessionelle, som arbejder med internationale studier.
 
Beskrivelse
Begrebet geopolitik blev skabt i 1899 af den svenske politolog R. Kjellén. Der findes mange definitioner på begrebet som handler om stater, politik og geografi, og formålet med bogen er at vise, at der eksisterer en veletableret geopolitisk tradition og praksis med forskellige metoder til analyse af internationale relationer, et begrebsapparat og en særlig terminologi.

 

Bogen gennemgår nogle af de vigtigste teorier i deres historiske sammenhæng fra begyndelsen af det 20. århundrede med den britiske geograf Mackinder i spidsen frem til nuværende astropolitik, som omhandler geopolitikken i rumalderen.

 

Forfatteren er cand.mag. i historie og samfundsfag, og bogen er på et højt fagligt niveau og indeholder bl.a. en del henvisninger til yderligere litteratur og web-sider.


Sammenligning
Der findes ikke tilsvarende litteratur på dansk om begrebet geopolitik.

 

Samlet konklusion
En faglig kompetent gennemgang af nogle af de vigtigste geopolitiske teorier og deres anvendelse både aktuelt og historisk.
 
Bent Birk Kristensen
 
Bagsidetekst:

 

De turbulente begivenheder efter den Kolde Krigs afslutning har betydet en opblomstring for en af de klassiske internationale teorier  geopolitikken. Efter at selve ordet i årtier har været bandlyst fra den politisk korrekte sprogbrug, bruges det nu internationalt i tide og utide af journalister, politikere og eksperter i alle mulige sammenhænge og i et omfang, der truer med at tømme det for mening.


De turbulente begivenheder efter den Kolde Krigs afslutning har betydet en opblomstring for en af de klassiske internationale teorier  geopolitikken. Efter at selve ordet i årtier har været bandlyst fra den politisk korrekte sprogbrug, bruges det nu internationalt i tide og utide af journalister, politikere og eksperter i alle mulige sammenhænge og i et omfang, der truer med at tømme det for mening.

 

Men hvad er geopolitik  en pseudovidenskab, en form for politisk realisme tilsat geografi, blot et andet navn for international politik eller måske noget helt fjerde?

 

Fritz Wolder gennemgår de vigtigste geopolitiske teorier fra briten Halford Mackinders banebrydende arbejder i begyndelsen af det 20. århundrede og helt frem til den moderne astropolitik, der demonstrerer, at geopolitiske teorier og metoder også er anvendelige på det ydre rums realiteter. Teorierne indsættes i hver deres historiske kontekst, og det undersøges, hvordan geopolitisk analyse kan være med til at give en dybere indsigt i de dynamiske kræfter, som holder gang i kampen om kloden.

 

Bogen af det første systematiske værk på dansk om global geopolitik og indeholder henvisninger til videreførende litteratur og et udvalg af specialiserede og professionelle internationale websites, for kun ved at bruge de bedst mulige kilder kombineret med en global forståelsesramme kan vi med nogen grad af sikkerhed danne os et realistisk billede af den sandsynlige fremtidige udvikling i verden og sætte de internationale begivenheder ind i en meningsfuld sammenhæng.Et hit fra HELIKON!